Smart Grid Lab

Upravljanje hidroelektranom: Microsoft Hololens

Autori: Fran Jurinec i Lea Rački